بافندگی چیست؟

قبل از شروع بهتر است بدانید که بافتن فرآیندی است که از طریق آن نخ ها برای به دست آوردن پارچه ها در هم تنیده می شوند و به لطف آن می توان انواع مختلفی از پارچه ها را تولید کرد که به این موارد تقسیم می شوند:

پارچه های تخت بافت: تارهایی که از نظر طول از هم عبور می کنند. پارچه (تار) با نخ‌هایی که از عرض پارچه عبور می‌کند، در زوایای قائم بافته می‌شوند و شکل‌هایی عمود بر یکدیگر ایجاد می‌کنند. پارچه های کشباف: فقط یک نخ بسیار بلند وجود دارد که گویی توری بافته می شود. این پارچه ها به دلیل نوع بافت عموماً کشسان هستند و به خوبی با بدن سازگار می شوند. بهترین نمونه های شناخته شده لباس بافتنی و کشباف هستند.
انواع پارچه ها با توجه به مبدا
با توجه به منشا الیافی که با آن ساخته می شوند، انواع پارچه ها عمدتاً به پارچه های طبیعی و پارچه های مصنوعی تقسیم می شوند.

پست های مرتبط

انواع پارچه

3 کاربرد پارچه فلانل

پوشاک پارچه فلانل برای دوخت انواع پوشاک مورد استفاده قرار می­گیرد. در فصل پاییز میتوانید کت و شلوار، کاپشن، دامن و… از پارچه فلانل استفاده

ادامه مطلب